Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

Ένα μοντέλο διατομικού μορίου.

Η άσκηση αυτή μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για ένα διατομικό μόριο και πάντα με απασχολούσε να την λύσω χωρίς την χρήση διαφορικής εξίσωσης. Τελικά τα κατάφερα και σήμερα την παρουσιάζω. Για την γρηγορότερη μελέτη της καλό είναι μα μελετηθεί η ανάρτηση του Φυσικού Θοδωρή Παπασγουρίδη με τον τίτλο «Τεμαχισμός ελατηρίου»

P.M. Φυσικός
Τα σώματα Σ1 και Σ2 του σχήματος (α) έχουν μάζες m1 και m2 αντιστοίχως το δε ελατήριο είναι ιδανικό με φυσικό μήκος L και στις άκρες του είναι στερεωμένα τα σώματα. Μετακινούμε τα σώμα τα οριζοντίως πάνω στο λείο επίπεδο, ώστε το ελατήριο να συμπιεστεί κατα α και αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο.

i) Να δείξετε ότι τα σώματα θα εκτελέσουν γραμμική αρμονική ταλάντωση της ίδιας γωνιακής συχνότητας, της οποίας να υπολογί σετε την τιμή.
ii) Να εκφράσετε σε συνάρτηση με τον χρόνο την απόσταση των δύο σωμάτων και να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της σχέσε ως που θα βρείτε. Δίνεται η σταθερά k του ελατηρίου, η δε τριβή μεταξύ των σωμάτων και του οριζόντιου επιπέδου θεωρείται αμε λητέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου