Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Συμβολή ΗΜΚ εξ ανακλάσεως στις έδρες πλακιδίου.

Για την άσκηση αυτή πήρα αφορμή από τον διάλογο δύο συναδέλφων μου που αναφερόταν σε μια ανάρτηση στο δίκτυο του Διονύση Μάργαρη με τίτλο «Ηλεκτρομαγνητικό κύμα». Ο διάλογος αυτός εξέφραζε τον προβλη ματισμό τους τι ακριβώς συμβαίνει στην φάση ένός Η/Μ κύματος όταν αυτό προσπίπτει στην διαχωριστική επιφάνεια δύο διηλεκτρικών μέσων. Θεώρησα τον προβληματισμό αυτό πολύ σοβαρό και θέλω να τους καθυσηχάσω λέγον τάς στους ότι το θέμα της συζήτησής τους εμπεριέχει μεγάλη δυσκολία και αφορά προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, που πρόκειται να ειδικευθούν σε ζητήματα εφαρμογής των εξισώσεων του Maxwell. Στην άσκηση που παραθέτω απλώς γίνεται χρήση των συμπερασμάτων που έχουν προκύψει, ύστερα από πολύπλοκους υπολογισμούς στους οποίους εμπλέκον ται οι εξισώσεις του Μaxwell

Ρ.Μ. Φυσικός

Ένα γυάλινο πλακίδιο με παράλληλες έδρες πάχους d, περιβάλλε ται από ατμοσφαιρκό αέρα. Όταν στην πάνω έδρα του προσπίπτει κάθετα μονοχρωματικό φως μήκους κύματος λ1, τότε η έδρα αυτή φαίνεται έντονα φωτεινή λόγω ενισχυτικής συμβολής των ανακλώμενων στην άνω και κάτω έδρα του πλακιδίου ακτίνων, ενώ όταν επί της έδρας αυτής προσπίπτει μονοχρωματικό φως μήκους κύμα τος λ2, η έδρα αυτή φαίνεται σκοτεινή λόγω αποσβεστικής συμβο λής των αντίστοιχων ακτίνων.

Eάν για τις ακτινοβολίες που το μήκος κύματός τους λ0 ικανοποιεί τη σχέση λ2≤λ0≤λ1 δεν προκύπτει εξ’ ανακλάσεως αποσβεστική συμβολή στην πάνω έδρα του πλακιδίου, να βρεθεί ο δείκτης διάθλασης αυτού, θεωρούμενος ίδιος για τα μήκη κύματος λ1 και λ2.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου