Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Δυο σώματα συνδεδεμένα με ελατήριο (διάγραμμα).

Τα δύο σώματα του σχήματος συνδέονται με ελατήριο αμελητέας μάζας και μπορούν να κινούνται χωρίς τριβές σε οριζόντιο επίπεδο.

Απομακρύνουμε τα σώματα ώστε το ελατήριο να επιμηκυνθεί και τα αφήνουμε ελεύθερα να κινηθούν. Με τη βοήθεια αισθητήρων καταγράφουμε τις θέσεις τους.

Η μεταβολή των θέσεων φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

  1. Εξηγήσατε γιατί τα δυο σώματα ακινητοποιούνται ταυτόχρονα.
  2. Πόση είναι η m2 ;
  3. Ποιο είναι το φυσικό μήκος του ελατηρίου;
  4. Ποια είναι η περίοδος και η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης κάθε σώματος;
  5. Αποδείξατε ότι κάθε σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
  6. Βρείτε τη σταθερά του ελατηρίου.
  7. Παραστήσατε γραφικά την δυναμική , την κινητική και την ολική ενέργεια του συστήματος συναρτήσει του χρόνου.
Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου