Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Μια διαφορετική άσκηση στο στερεό σώμα

Μια νέα ανάρτηση από τον φίλο Πάνο Μουστάκα:

Μελετώντας πριν μερικές ημέρες την εξαιρετική εργασία του Φυσικού Γιάννη Κυριακόπουλου


σκέφθηκα ότι, ενεργώντας ως μη αδρανειακός παρατηρητής, μπορώ να αναδείξω ποσοτικά, δηλαδή χωρίς να χρησιμοποιήσω αναλυτική φυσική σκέψη, την εμφάνιση ροπής πακτώσεως σε στερεό σώμα που έχει εισχωρήσει σε κάποιο άλλο στερεό, ετσι ώστε να είναι απαγορευμένη κάθε σχετική κίνηση του ενός ως προς το άλλο. Για τον σκοπό αυτόν διάλεξα ένα παράδειγμα πακτωμένης ράβδου εντός μιας βαρειάς πλάκας που ολισθαίνει προς τα κάτω επί κεκλιμένου επιπέδου, όπου προσπαθώ να αποδείξω ότι η αντίδραση που δέχεται η ράβδος από την πλάκα στην περιοχή της πακτώσεως δεν εκφράζεται με μια δύναμη, αλλά εμπλέκεται και μηχανική ροπή επί της ράβδου, η λεγόμενη ροπή πακτώσεως. Η προσπάθειά μου ολοκληρώνεται με μια σύντομη περιγ ραφή του φαινομένου της πακτώσεως στερεού, όπου με φυσική πλέον σκέψη περιγ ράφω γιατί η αντίδραση επί του στερεού λόγω της πακτώσεώς έχει δυικό χαρακτήρα, δηλαδή εκδηλώνεται με την εμφάνιση δύναμης και ροπής. Όλα τα παραπάνω περιέ χονται στο άρχείο pdf που φέρει τον τίτλο:P.M. fysikos

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Σε προηγούμενη ανάρτηση http://ylikonet.gr/profiles/blogs/d-alembert-coriolis-eulrer
είχαν ειπωθεί ολίγα περί αδρανειακών ή, αν δεν σας στενοχωρεί ο όρος, φανταστικών δυνάμεων.
Ποια είναι η δράση τους σε ένα στερεό σώμα;

Θα επιχειρήσω μια απλοϊκή περιγραφή με όσο λιγότερα Μαθηματικά γίνεται. Αυτό δεν είναι φυσικά δυνατόν να καλύψει παρά μόνο κάποιες «στημένες» περιπτώσεις. Μην νομίσουμε ότι μπορούμε πάντοτε να παρακάμπτουμε τα μαθηματικά.


Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Μηδενικός στροβιλισμός και συντηρητικό πεδίο      Όταν ένα πεδίο δυνάμεων είναι συντηρητικό, τότε ο στροβιλισμός της δύναμης είναι ίσος με το μηδέν. Αυτό προκύπτει από το θεώρημα του Stokes (ή του Green, αν είμαστε στο επίπεδο). Το ερώτημα είναι: Αν γνωρίζουμε ότι ο στροβιλισμός της δύναμης είναι μηδέν, μπορούμε να πούμε (με βεβαιότητα) ότι το πεδίο είναι συντηρητικό;   
     Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα με τη βοήθεια ενός παραδείγματος: