Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Διατήρηση στροφορμής , διατήρηση ενέργειας και κεντρομόλος δύναμη.


Το ,αμελητέας μάζας, σύρμα του σχήματος έχει καμφθεί ώστε να σχηματίζει Γ.
Μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές όπως δείχνει το σχήμα.
Τα σώματα του σχήματος μπορούν να ολισθαίνουν στο σύρμα χωρίς τριβές στις οπές που φέρουν. Συνδέονται με αβαρές , μη εκτατό νήμα με την συνδρομή τροχαλίας αμελητέας μάζας.
Οι μάζες είναι Μ = 1 kg και m = 0,5 kg ενώ g = 10 m/s2.
  1. Όταν η ακτίνα περιστροφής του m είναι 20 cm το Μ ισορροπεί. Βρείτε την γωνιακή ταχύτητα.
  2. Αν στο σώμα μάζας Μ κρεμάσουμε σώμα μάζας 7 kg πόσο θα μετατοπιστεί το Μ μέχρι να ακινητοποιηθεί;
  3. Σε ποια θέση θα αποκτήσει το Μ τη μεγαλύτερη ταχύτητά του;
  4. Υπολογίσατε την μέγιστη ταχύτητα.
  5. Τι κίνηση εκτελεί το Μ ,πριν του κρεμάσουμε το άλλο ,αν εκτραπεί ελάχιστα από τη θέση ισορροπίας του;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου