Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Πόσο θα συμπιεσθεί το ελατήριο;

Η καρότσα του φορτηγού του σχήματος είναι εντελώς λεία.
Το όχημα κινείται με ταχύτητα 9 m/s.
Το όχημα φρενάρει.
Η επιτάχυνση έχει μέτρο 3m/s2
Πόσο θα συμπιεσθεί το ελατήριο;

Πόσο θα συμπιεσθεί το ελατήριο αν η ταχύτητα του οχήματος είναι  π/3 m/s;


Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Ποια είναι η μεγαλύτερη γωνία εκτροπής του νήματος;

Η πλατφόρμα του σχήματος έχει μάζα 1 kg.
Ίδια μάζα έχει και το σημειακό κίτρινο σφαιρίδιο.
Ασκούμε στην πλατφόρμα σταθερή οριζόντια δύναμη
20/3 N.
Πόση είναι η μέγιστη τιμή της γωνίας εκτροπής του νήματος.
Το νήμα έχει μήκος 1 m.

Το οριζόντιο δάπεδο είναι λείο.


Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Πότε και που σταματάει το σώμα;Το ελατήριο του σχήματος έχει σταθερά 200 Ν/m.
Η μάζα του σώματος είναι 2 kg.
Ο συντελεστής τριβής είναι 0,5.
Τεντώνω το ελατήριο κατά 0,15 m και το αφήνω.

Σε ποια θέση θα σταματήσει και σε πόσο χρόνο;