Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Ηλεκτρικό-Μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του ατόμου (Σύμφωνα με την ημικλασσική θεωρία του Bohr).

         Στα επόμενα θα προσπαθήσουμε να βρούμε την τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί ο πυρήνας στη θέση που βρίσκεται το ηλεκτρόνιο και του μαγνητικού πεδίου που προκαλεί η περιστροφή του ηλεκτρονίου στην θέση του πυρήνα. Θα θεωρήσουμε το απλούστερο δυνατό άτομο, το άτομο του υδρογόνου και θα υποθέσουμε ότι η κατάσταση μέσα στο άτομο περιγράφεται από τη γνωστή μας θεωρία του Bohr...

Ηλεκτρικό-Μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του ατόμου (Σύμφωνα με την ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου