Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Μια ασυνήθιστη εκτροπή


Μια μεταλλική αβαρής ράβδος πολύ μεγάλου μήκους L μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές κατακόρυφα παραμένοντας οριζόντια και σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς. Οι αγωγοί είναι συνδεδεμένοι στο πάνω μέρος με αντιστάτη αντίστασης R. Η αντίσταση της ράβδου και των αγωγών είναι αμελητέα. Ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο Β είναι κάθετο στο επίπεδο του σχηματιζόμενου κυκλώματος όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Στο μέσον τις ράβδου είναι κρεμασμένο μέσω μονωτικού νήματος, με μήκος ένα βαρύ σφαιρίδιο με θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Το μήκος του μονωτικού νήματος είναι τέτοιο ώστε το βαρίδι να είναι σχετικά μακριά από τη ράβδο. Η ράβδος αφήνεται να πέσει. Να βρείτε τη γωνία θ που θα σχηματίζει με την κατακόρυφη το μονωτικό νήμα όταν η ράβδος θα έχει αποκτήσει την οριακή της ταχύτητα.
Δίνονται τα L,B,q,R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου