Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Ταλάντωση διατομικού μορίου


Ας θεωρήσουμε ότι για κάποιο διατομικό μόριο, η δύναμη μεταξύ των ατόμων του μπορεί να προσεγγισθεί από τη σχέση:
όπου r η απόσταση μεταξύ των δύο ατόμων και όπου τα C και D είναι θετικές σταθερές:
α) Σχεδιάστε προσεγγιστικά την δύναμη ως προς την απόσταση των δύο ατόμων.
β) Βρείτε τη θέση ισορροπίας (rο).
γ) Αν , είναι μια πολύ μικρή μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας, δείξτε ότι η κίνηση για τέτοιες μετατοπίσεις είναι γραμμική αρμονική ταλάντωση.
(Θεωρούμε ότι τα δύο άτομα «απομακρύνονται» από τη θέση ισορροπίας τους και αφήνονται ελεύθερα να κινηθούν).
δ) Βρείτε τη σταθερά του «ελατηρίου».
ε) Προσδιορίστε την περίοδο των ταλαντώσεων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου