Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Εκκρεμές με απόσβεση

Ακολούθως θα θεωρήσουμε την πιο «ρεαλιστική» περίπτωση της κίνησης του εκκρεμούς στον αέρα, όπου πλέον υπάρχει απόσβεση και το πλάτος της ταλάντωσης φθίνει με το χρόνο. Πιο συγκεκριμένα θα θεωρήσουμε ότι το εκκρεμές (με μήκος L=1m) ταλαντώνεται σε μικρές γωνίες και ότι μετά από 5 λεπτά (min) το πλάτος του είναι το 50% του αρχικού. Θα ονομάσουμε ω την κυκλική συχνότητα του εκκρεμούς με την απόσβεση και ω0 την κυκλική συχνότητα του απλού (χωρίς απόσβεση) εκκρεμούς....

Εκκρεμές με απόσβεση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου