Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Ελατήριο ανάμεσα σε δύο μάζες. Ανηγμένη μάζα.


Στο παρακάτω σχήμα 1, στα άκρα Α και Β ελατηρίου με σταθερά k, είναι στερεωμένα δύο σώματα με μάζες m1 και m2, αντίστοιχα. Το ελατήριο θεωρείται χωρίς μάζα ενώ το σύστημα μάζες-ελατήριο μπορεί να ταλαντώνεται ελεύθερα (χωρίς τριβές) στο λείο οριζόντιο επίπεδο, στο οποίο στηρίζεται. Αρχικά τεντώνουμε το ελατήριο και στη συνέχεια το αφήνουμε ελεύθερο. Να περιγραφεί η ταλάντωση του συστήματος.Ελατήριο ανάμεσα σε δύο μάζες. Ανηγμένη μάζα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου