Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Δύο ταλαντώσεις που φαίνονται συζευγμένες αλλά δεν είναι

Την ιδέα για την νέα αυτή εργασία, μου την έδωσε πάλι το θέμα που έθεσε ο συνάδελφος Κώστας Μυσίρης «Συνθεση ταλαντώσεων  ή συντονισμός;» Τώρα όμως εξετάζεται η κίνηση της βάσεως και του σώματος στο σύστημα αναφοράς του εδάφους, όταν το σώμα εκτρέπεται και το σύστημα αφήνεται ελευθερο. Φαίνεται σαν πρόβ λημα συζευγμένων ταλαντώσεων αλλά δεν είναι.

P.M. Φυσικός

Mικρό σώμα μάζας m1, είναι στερεωμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k και φυσικού μήκους L, του οποίου το άλλο άκρο είναι δεμένο στο κατακόρυφο τοίχωμα μιας ευκίνη της βάσεως μάζας m2, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Eκτρέπουμε το σώμα οριζόντια από τη θέση ισορροπίας του, ώστε το ελατήριο να τεντωθεί κατά A καί κρατάμε το σύστημα ακίνητο. Eάν στη συνέ χεια το σύστημα αφεθεί ελεύθερο, να δείξετε ότι το σώμα και η βάση θα εκτελέσουν στο σύστημα αναφοράς του εδάφους A.A.T. της ίδιας γωνιακής συχνότητας και να βρείτε τις εξισώσεις κίνησής τους. Tριβές δεν υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου