Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Δυο μπάλες συγκρούονται


Δύο όμοιες ομογενείς μπάλες βρίσκονται σε οριζόντια επιφάνεια με την οποία παρουσιάζουν συντελεστή τριβής μ= 0,5. Ή μεταξύ τους τριβή είναι αμελητέα. Η κόκκινη είναι ακίνητη ενώ η άσπρη κινείται με ταχύτητα 14 m/s χωρίς να ολισθαίνει. Η άσπρη συγκρούεται με την κόκκινη μετωπικά και ελαστικά.

  1. Ποιες θα είναι οι τελικές τους ταχύτητες;
  2. Να υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά η απόστασή τους συναρτήσει του χρόνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου