Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Θεώρημα μέγιστης ισχύος-κάτι το Δεσμικόν


Μια πηγή τροφοδοτεί μεταβλητή αντίσταση R.
 Όταν ή αντίσταση είναι μικρή το ρεύμα που κυκλοφορεί είναι μεγάλο αλλά η τάση στα άκρα της μικρή. Όταν η αντίσταση είναι μεγάλη το ρεύμα είναι μικρό αλλά η τάση μεγάλη. Τι γίνεται με την ισχύ;
Για ποια τιμή της Rμεγιστοποιείται η προσφερόμενη σ’ αυτήν ισχύς;
Πόση είναι η μέγιστη ισχύς;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου