Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Βρείτε τις δυνάμεις στήριξης στις ρόδες του αμαξιδίου

Το αμαξίδιο του σχήματος αποτελείται από λεπτή ομογενή ράβδο μάζας 2m = 2kg , μήκος 2m και έχει δυο κυλινδρικούς τροχούς με μάζες m = 1kg και ακτίνες 0,1 m. Η ράβδος απέχει από το οριζόντιο δάπεδο 0,3m έτσι το κέντρο μάζας του αμαξιδίου απέχει 0,2m από το δάπεδο. Μέσω νήματος ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F = 10N που έχει τη διεύθυνση της ράβδου. Οι τροχοί δεν ολισθαίνουν στο δάπεδο.

  1. Βρείτε την επιτάχυνση του αμαξιδίου και τη γωνιακή επιτάχυνση των τροχών.
  2. Υπολογίσατε τις δυνάμεις τριβής και τις δυνάμεις στήριξης από το έδαφος.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου