Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

«Ελεύθερη πτώση» με αντίσταση του αέρα

Την στιγμή t=0 αφήνουμε ένα σώμα να πέσει από μεγάλο ύψος.
Αν η αντίσταση του αέρα δεν είναι αμελητέα, να υπολογιστούν:
1) Η ταχύτητά του συναρτήσει του χρόνου.
2) Η μετατόπισή του συναρτήσει του χρόνου.
3) Η ταχύτητά του συναρτήσει της μετατόπισης।
Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου