Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Για πόση ώρα ακούει το σφύριγμα;

Το αυτοκίνητο του  σχήματος κινείται στον ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα   υ = 20m/s.
Όταν βρίσκεται στο σημείο Β ενεργοποιεί σειρήνα συχνότητας 300Hz. Την σβήνει όταν φτάνει στο σημείο Γ.
Αν (ΒΓ) = (ΑΓ) = 340m να βρείτε επί πόσον χρόνο ακούει τη σειρήνα ο μικρός με τη διόπτρα.

Θεωρήσατε την ταχύτητα του ήχου 340m/s.1 σχόλιο:

  1. Η σχέση που δίνει τη συχνότητα είναι σε συνάρτηση με τη χρονική στιγμή t, που εκπέμπεται ο ήχος. Αυτός ο ήχος φθάνει στον παρατηρητή τη χρονική στιγμή t1 = t + (AΔ)/υηχ (1).
    Αντιστρέφοντας την (1), δηλ. λύνοντας ως προς t, και αντικαθιστώντας στη σχέση της συχνότητας, έχουμε τη συχνότητα σε συνάρτηση με τη χρονική στιγμή t1 που ακούει ο παρατηρητής.
    Ολοκληρώνοντας στο διάστημα [sqrt(2),18] προκύπτουν ακριβώς 5100 "μέγιστα".

    ΑπάντησηΔιαγραφή