Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Η δύναμη αλληλεπίδρασης δύο βρόχων υπακούει στο αξίωμα δράσης - αντίδρασης;

Θεωρούμε δύο βρόχους C1, C2 οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα σταθερών εντάσεων Ι1 και Ι2 αντιστοίχως. Θα αποδείξουμε ότι οι δυνάμεις Laplace που ασκεί ο ένας στον άλλο είναι αντίθετες.
Απάντηση
Σε pdf και σε Word

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου