Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο κύλινδρος, η αλυσίδα και η ζυγαριά


Η αμελητέου πάχους αλυσίδα του σχήματος έχει γραμμική πυκνότητα ρ = 1 kg/m.
Ο κύλινδρος έχει μάζα Μ = 4 kg και μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές περί ακλόνητο άξονα.
Τα μήκος της αλυσίδας από το Α ως το Ε είναι συνεχώς 8 m και (ΔΕ) = 2m.
Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας της αλυσίδας συναρτήσει του χρόνου και να παραστήσετε γραφικά την ένδειξη της ζυγαριάς.
Η αλυσίδα δεν ολισθαίνει στον κύλινδρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου