Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Τρία σώματα σε δύο τροχαλίες


 Οι ολόιδιες τροχαλίες του σχήματος έχουν ίδια μάζα Μ και ακτίνα R. Ευρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. Τα σώματα έχουν μάζες m1 , m2 και m3.
  1. Να υπολογιστούν οι γωνιακές επιταχύνσεις των τροχαλιών.
  2. Να υπολογισθούν οι επιταχύνσεις των σωμάτων.
(R = 0,2 m)
(g = 10 m/s2)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου