Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Μια γεύση από φυγόκεντρο και coriolis

Το σώμα μάζας m που φαίνεται στο σχήμα έχει μικρές διαστάσεις. Βρίσκεται στην άκρη οριζόντιου σωλήνα που περιστρέφεται περί κατακόρυφο άξονα με σταθερή γωνιακή ταχύτητα  ω. Ο σωλήνας έχει μήκος L. Η αρχική απόσταση του άξονα από το σώμα είναι αμελητέα αλλά όχι μηδενική.
  1. Δείξατε ότι σε όλη την διαδρομή η ταχύτητα του σώματος σχηματίζει με τον σωλήνα γωνία 45ο.
  2. Σε πόσο χρόνο το σώμα πηγαίνει από το μέσο του σωλήνα στο άκρο αν αυτός έχει μήκος L ;
  3. Ποια δύναμη δέχεται το σώμα από τον σωλήνα;
Απάντηση

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου