Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

1. Σύστημα δυο τροχαλιών


Γύρω από μια τροχαλία ακτίνας R=0,2m και μάζας M=6kg έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα, στο άκρο του οποίου δένουμε μια δεύτερη τροχαλία m και ακτίνας r=0,1m, την οποία συγκρατούμε σε ύψος h από το έδαφος, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή αφήνουμε τη δεύτερη τροχαλία να πέσει και παίρνουμε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του κέντρου μάζας της Κ, σε συνάρτηση με το χρόνο, η μορφή της οποίας φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.Δίνεται η ροπή αδράνειας τροχαλίας μάζας Μ και ακτίνας R ως προς τον άξονά της Ι= ½ ΜR2 και g=10m/s2.
i)          Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στις δυο τροχαλίες.
ii)         Να υπολογιστεί η επιτάχυνση της τροχαλίας m.
iii)       Να βρεθεί το μέτρο της τάσης του νήματος (κατά την διάρκεια της πτώσης) και η μάζα m της τροχαλίας που πέφτει.
iv)      Ποιο είναι το ύψος h;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου