Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012

Κίνηση αγωγού σε μαγνητικό πεδίο και φόρτιση πυκνωτή


Δύο κατακόρυφοι αγωγοί Αx και Γy μεγάλου μήκους συνδέονται στα πάνω άκρα τους με πυκνωτή χωρητικότητας C. Τρίτος αγωγός μήκους και μάζας m μπορεί να γλιστράει χωρίς τριβές κατά μήκος τους, με τη βοήθεια δακτυλίων, παραμένοντας οριζόντιος. Κάθετα στο επίπεδο των αγωγών υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β.
Ο οριζόντιος αγωγός συγκρατείται αρχικά κοντά στα άκρα Α και Γ και τη στιγμή t = 0 αφήνεται ελεύθερος.
Α) Να μελετήσετε το είδος της κίνησής του.
Β) Πόση ενέργεια UΕ έχει αποκτήσει ο πυκνωτής όταν ο αγωγός έχει κατέλθει κατά ύψος Η;
(Όλοι οι αγωγοί έχουν μηδενική αντίσταση. Δίνεται g).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου