Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Όταν το σχοινί δεν έχει αμελητέα μάζα


Αβαρής τροχαλία ακτίνας R μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα ο οποίος είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχαλίας και διέρχεται από το κέντρο της.
Ένα μη εκτατό σχοινί μάζας m κα μήκους ℓ έχει τοποθετηθεί στο αυλάκι της τροχαλίας. Αρχικά το σχοινί βρίσκεται σε ισορροπία όπως στο σχήμα. Δίνουμε μια μικρή ώθηση στο άκρο Δ του σχοινιού με αποτέλεσμα το άκρο Δ να κατεβαίνει και το άκρο Α να ανεβαίνει.
Να βρεθούν συναρτήσει της μετατόπισης y του άκρου Δ του σχοινιού:
Α) Το μέτρο της ταχύτητας των σημείων του σχοινιού.
Β) Το μέτρο της επιτάχυνσης του άκρου Δ του σχοινιού.
Γ) Η δύναμη που ασκείται στην τροχαλία από τον άξονα।
Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου