Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Δύο ασθενή οξέα και η μερική τους εξουδετέρωση.

Διάλυμα Δ1 έχει όγκο 2 lit και περιέχει ΗΑ 1 Μ και ΗΒ 2 Μ.
1. Να βρεθεί το pΗ του διαλύματος Δ1.
2. Στο διάλυμα αυτό, προσθέτω χωρίς μεταβολή όγκου, 2 mol ΝαΟΗ και προκύπτει διάλυμα Δ2. Να βρεθεί το pΗ του διαλύματος Δ2 και το ποσοστό εξουδετέρωσης του ΝαΟΗ από κάθε οξύ
Δίνεται : ΚΗΑ =10-6 και ΚΗΒ = 5∙10-7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου