Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Θα μείνει τεντωμένο το νήμα;


Το κιβώτιο του παρακάτω  σχήματος είναι λείος  κύβος πλευράς 2R μάζας m=1kg και μπορεί να κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι ύψους Η=1,25m εκτελώντας  ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R1=2m με την βοήθεια oριζόντιου τεντωμένου σκοινιού η  άλλη άκρη του οποίου βρίσκεται δεμένη με δεύτερο σώμα μάζας m2=5kg που ισορροπεί κατακόρυφα.
Tελείως λεία σφαίρα μάζας Μ=3kg  και ακτίνας R=0,1m τοποθετείτε σε ένα σημείο της περιφέρειας της κυκλικής τροχιάς που εκτελεί το σώμα μάζας m1 με κατάλληλη αρχική γωνιακή ταχύτητα παράλληλη προς το επίπεδο του τραπεζιού και με φορά προς το κέντρο του κύκλου. Κάποια στιγμή τα δύο σώματα συγκρούονται ακαριαία  κεντρικά και ελαστικά. Αν μετά την κρούση των δύο σωμάτων η σφαίρα κυλιέται χωρίς να ολισθαίνει  και το νήμα είναι συνεχώς τεντωμένο να βρεθούν:
A)Το μέτρο της αρχικής ταχύτητας του κύβου.
Β)Το μέτρο της αρχικής γωνιακής ταχύτητας της σφαίρας
Γ)H αρχική επιτάχυνση θα κινηθεί αμέσως μετά την κρούση το σώμα μάζας m2 ;
Δ)H  μέγιστη ταχύτητα   του σώματος μάζας m2 κατά την πτώση του
Ε)Ποια η τελική κινητική ενέργεια της σφαίρας λίγο πριν χτυπήσει στο έδαφος.
Για την σφαίρα Ιcm=0,4MR2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου